Fjernkontroller

Garasjeportåpnere fra Hørmann.

Radiofrekvens 868,3 MHz med stabil rekkevidde. 4-taster håndsender med sikker kode. Integrert mottaker. Automatisk portlåsing beskytter effektivt mot innbrudd. Pålitelig utkoblingsautomatikk stopper porten umiddelbart ved hindringer. Mykstart og mykstopp skåner porten og portåpneren. Patentert vedlikeholdsfri tannrem. Frikopling innenfra.

Enkel montering – alt klargjort på forhånd.